Khilafah Ajaran Islam
//Khilafah Ajaran Islam//

Khilafah adalah ajaran Islam. Dalil dari Alquran, As-sunnah menunjukkannya. Para sahabat juga berijma' akan wajibnya. Bahkan para sahabat menunda pemakaman Rasulullah yang mulia karena memprioritaskan diangkatnya seorang pemimpin bagi kaum muslimin. Sehingga diangkatlah Abu Bakr Ash-Shiddiq sebagai Khalifah, lalu jasad mulia Rasulullah SAW dimakamkan. Ini menandakan pentingnya mengangkat khalifah bagi kaum muslimin.

Ulama Aswaja juga berijma' tentang wajibnya Khilafah. Termasuk Imam empat madzhab dalam Kitab Fiqh ala Madzhabil Arba'ah.

Marilah kita berusaha sungguh-sungguh menuju tegaknya Khilafah. Tsumma takuunu khilafatan 'ala minhajin nubuwwah, Kemudian akan ada kekhilafahan atas manhaj nunuwwah (HR. Ahmad)

(Gus Rohib)

0 Comments

Posting Komentar